Filosofie van het levenseinde


Eric Ettema

"Ik wil dood, help me!"

Symposium over het omgaan met een verzoek om hulp bij zelfdoding in de psychiatrie

Vrijdag 13 november 2015, 13:00 - 17:00 uur, Utrecht

De laatste jaren is er toenemend aandacht voor verzoeken om hulp bij zelfdoding van psychiatrische patiŽnten. Daarbij wordt onderkend dat de veel voorkomende terughoudendheid om de doodswens van de patiŽnt te bespreken onvoldoende recht doet aan psychiatrische patiŽnten die uitzichtloos en ondraaglijk lijden en een consistente doodswens hebben. Maar hoe ziet goede zorg er eigenlijk uit in het licht van een consistente doodswens? Waar let je op bij een verzoek om hulp bij zelfdoding van een psychiatrische patiŽnt? En wat is er op team- en instellingsniveau nodig om zorgvuldig om te gaan met een verzoek om hulp bij zelfdoding?

Sprekers uit verschillende disciplines gaan in op deze vragen. Zij laten zien dat er al veel kennis verzameld is over het omgaan met verzoeken om hulp bij zelfdoding. Tijdens het symposium gaan we in op zowel individuele als organisatorische overwegingen rondom het omgaan met een verzoek om hulp bij zelfdoding in de psychiatrie. Kernthemaís zijn bewustwording, teamwork, beleidsvorming en trainingsmogelijkheden. Tijdens het symposium worden ervaringen uitgewisseld en krijgt u handvatten aangereikt om de zorg rondom een verzoek om hulp bij zelfdoding in de psychiatrie te verbeteren.

Het symposium ďIk wil dood, help me!Ē is bestemd voor zorgverleners, beleidsmakers en opleiders en voor iedereen met beroepsmatige interesse in het thema hulp bij zelfdoding in de psychiatrie. Het symposium vindt plaats in het centrum van Utrecht.

Voor meer informatie zie de flyer
U kunt zich inschrijven via www.vumc.nl/symposiumHbZ

------------------------------------------------------------------------------

Welkom!

Deze site is volop in aanbouw: op dit moment zijn nog niet alle pagina's gevuld. De komende tijd zal regelmatig informatie worden toegevoegd.

Doel van deze website

Ten eerste is dit een informatieve site. Hoewel we in de geneeskunde steeds makkelijker over de dood praten, blijven meer filosofische vragen doorgaans buiten beschouwing. Wat is de dood? Hoe kennen wij haar? Hoe structureert zij als existentieel gegeven het leven? Vertrekpunt van deze site is dat de ethiek van ingrijpend medisch handelen niet goed begrepen kan worden zonder in te gaan op de filosofische aspecten van de dood.

Ten tweede is dit een persoonlijke site. Naast meer wetenschappelijke informatie komen mijn persoonlijke visie en werkzaamheden naar voren. De 'filosofie van het levenseinde' interesseert me al jaren en ik ben blij dat ik er diverse artikelen over heb mogen schrijven. Voor zover de uitgevers daar toestemming voor hebben gegeven, staan deze artikelen op de site.

Filosofen over de dood

De dood is van oudsher ťťn van de meest uitdagende vraagstukken van de filosofie. Vanaf het begin van de Westerse filosofie hebben filosofen geprobeerd een antwoord te geven op de vraag of - en zo ja, hoe - we de dood een zinvolle plaats kunnen geven in het leven. Klik hier voor een overzicht van het denken over de dood vanaf de Oude Grieken.


Wilt u het boek 'Filosofie, geneeskunde en de dood'
bestellen? Klik hier en vervolg uw bestelling bij bol.com. Daarmee steunt u deze site zonder extra te betalen.


Bij voorbaat hartelijk dank!


Column Mariska Overman
foto Mariska Overman
Het woord van de doodbundel Filosofie geneeskunde en de dood


Juli 2011 verscheen:
Filosofie, geneeskunde en de dood
Red: EJ. Ettema en Th. Wobbes

Inleiding:
Geneeskunde en het belang van reflectie op het levenseinde

Achterflap
De centrale plaats van de dood...

Meer lezen?
Recensies
Bestel


© 2011 Mijn-eigen-website.nl